Carboxiterápia ízületi betegségek esetén


E: explantáció összeointegrált implantátumokra épülő, stéggel Dol­ der-stég vagy individuálisan előállított stég elhorgonyzott protézissel carboxiterápia ízületi betegségek esetén ellátva. A 16 peri-implantitiszes tüneteket mutató páciens egy része a recall-programból származott, másik része akut fájdalmakkal kereste fel a klinikát. E diagnózisterápia séma lényege, hogy a dokumentáció alapján megállapított gyulladás nehéz- Harco Elektronics, Winnipeg, Ontario, Kanada segítségével és mikrobiológiai patogén baktériumtörzsek koncentrációja PCR-analízis:Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany segítségével mérések történtek.

Minden egyes implantátum vizsgálati időpontjai azonosak. A közepes tasakmélység kivételével, amely esetében a T1—T4 intervallumban enyhe statisztikai emelkedés tapasztalható, a további paramétereknél nem volt szignifikáns változás. Megbeszélés A tanulmány során a peri-implantitiszes csoportnál és az egészséges kontrollcsoportnál mért paraméterek eredményei egyértelműen különböznek. A terápiát meg­előző értékek eltérése a gyulladt és gyulladásmentes peri-implantáris közegben ugyanúgy kimutathatóak a ta­sakmélységben, papillavérzésben, mint ahogy a Pe­rioteszt-metódussal mért implantátum stabilitásban carboxiterápia ízületi betegségek esetén a baktériumkoncentrációban is.

carboxiterápia ízületi betegségek esetén

Ezek az eltérések nem meglepőek, sokkal inkább megerősítik a mért pa­ramé­ terek fontosságát úgy a peri-implantitisz diagnosztikájában, mint a későbbi kontrollvizsgálatoknál. A Maximo [32] és Mombelli [2] által megvizsgált peri-implantitiszes pácienseknél a tanulmányban leírt terápiát követően a papillavérzés mBOP javulását bizonyítják.

A zárt nem invazív terápia során pedig a gyógyulás a duzzadt fogíny lohadását is ered- ményezi. Murata és mtsai [34] is szignifikánsan emelekedett IL-1ß-koncentrációt találtak a peri-implantitiszes pácienseknél, szemben az egészséges páciensek implantátumaival.

Az általuk megvizsgált peri-implantitiszben szenvedő betegek esetében a szulkuszváladékban található 3 immunológiai faktor IL-1ß, PGE2, PAI2 egyes esetekben statisztikailag szignifikáns eltéréseket mutatott a T1-T4 időintervallumban, anélkül azonban, hogy ez egyértelmű, kli­nikailag releváns javulást jelentene.

Az egészséges kontrollcsoport egyedei a prophyl­ak­ tikus kezelés, mint álterápia után enyhe, a leletekből kivehető javulást mutattak. Az enyhe javulás annak is betudható, hogy a páciensek esetleges motivációja a szájhigiénét illetően ebben a vizsgálati periódusban javulhatott.

Az a tény, hogy a peri-implatitiszes pácienseknél a terápiát követő kezdeti javulást mutató, klinikai és mikrobiológiai értékek a vizsgálat idejének a végére újra a terápiát megelőző értékekre estek, egy nem átütően hatásos terápiára, vagy a peri-implantáris közeg reinfekciójára enged következtetni [35, 36, 37, 38]. Renver és mtsai vizsgálatai során nem találtak egyértelmű eltérést a kiinduló leletek és a terápiát követő leletek között [39, 40]. Az összes felsorolt és összességében nem egyértelmű megfigyelés ellenére, az általunk végzett tanulmány során vizsgált páciensek dokumentumai rávilágítanak arra a tényre, hogy a papillavérzés, a tasakmélység, az implantátumstabilitás és a peri-implantáris szövet minőségének megállapítására, másrészt a posztoperatív szituáció körülbelül egyéves megfigyelési idejére egyszerű állapotfelmérésre is alkalmasak.

Klinikai szempontból az immunológiai leletek nem bizonyultak informatívnak.

A felvetett elmélet pontosítására egy nagyobb létszámú pácienscsoport és egy hosszabb időintervallumot felölelő tanulmány lenne alkalmas. Irodalom 1. Int J Prosthodont ; — Clin Oral Impl Res ; 3: — J Dent Res ; — Isidor F: Loss of osseointegration caused by occlusal load of oral implants. Clin Oral Impl Res ; 7: — Int J Oral Maxillofac Implant ; — Implant Overloading: Empiricism or Science?

Stomatologija Baltic Dental and Maxillofacial J ; 5: 83— Clin Oral Térdízületi osztályozás Res ; — Clin Oral Impl Res ; 28— Tonetti MS: Peri-implantitis: Biological considerations. Carboxiterápia ízületi betegségek esetén Parodontol Impl Oral ; — Listgarten MA, Hellden L: Relative distribution of bacteria at clinically healthy and periodontally diseased sites in humans.

Bogár Lajos: Aneszteziológia és intenzív terápia

J Clin Periodontol ; 5: — Thieme, Stuttgart, Spiekermann H: Implantologie. J Periodontol ; 63— Carboxiterápia ízületi betegségek esetén associated with consecutively placed loaded root form and plate form implants in adult macaca mulatta monkeys. J Periodontol ; — Periimplant microflora of implants with cemented and screw retained suprastructures. Clin Oral Impl Res ; 9: — Stomatologie ; — Quirynen M, Naert I, van Steenberghe D: Fixture design and overload influence marginal bone loss and fixture success in the Branemark system.

Dtsch Zahnärtz Z ; — Clin Oral Impl Res ; 4: 39— Tolman D, Laney W: Tissue-integrated prosthesis complications. Int J Oral Maxillofac Impl ; 7: — Leonhardt A, Dahlen G, Renvert S: Five-year clinical, microbiological, and radiological outcome following treatment of peri-implantitis in man. A 3-year clinical trial on rough screwshaped oral implants. Part I: clinical outcome. Clin Oral Impl Res ; 9— Zahnärztl Mitt ; 40— Engel E:. Pilotstudie zur Effektivität von Zahnersatz auf dentalen Implantaten.

Habilitationschrift, Tübingen, Baron M: Die experimentell induzierte Periimplantitis. Implantologie ; 9: — Clin Oral Impl Res ; 99— An experimental study in the dog. Esposito M, Grusovin M, Carboxiterápia ízületi betegségek esetén P, Worthington H: The efficacy of interventions to treat peri-implantitis: a Cochrane systematic review of randomized controlled clinical trials.

Vér haj kezelés

Euro J Oral Implantol ; 1: — J Clin Periodontol ; — Renvert S, Lessem J. C Mesmer, Dr. Forster A, Dr. Antal M, Dr. Nagy K: Clinical, microbiological and immunological findings on peri-implantitis patients with bar-retained lower removable partial dentures, in comparison to a healthy control group month-follow-up.

TABULARIUM MEDICINAE UNIVERSALIS

Cause, treatment strategies and prognosis of peri-implantitis is not well understood. The aim of this study was to followup clinical, microbiological and immunological findings in individuals wearing bar-retained lower partial dentures with and without peri-implantitis, pre and post treatment.

From the Tuebingen Implant Registry recall program 16 periimplantitis patients were compared to 16 healthy individuals in a prospective, unblinded study. Peri-implantitis was treated with a danas a térd artrózisának kezelése anti-inflammatory therapy according to the CIST protocol while the controls received professional implant cleaning.

carboxiterápia ízületi betegségek esetén

Carboxiterápia ízületi betegségek esetén following findings were recorded at four time points before treatment T1 and 30, 90, days post treatment T2-T4 : sulcular fluid flow rate, probing depth, plaque and bleeding index, implant stability Periotest ; sulcular concentrations of interleukin-1 beta, plasminogen activator inhibitor 2, prostaglandin E2, and the sum score of five periodonto-pathogenic bacteria species by PCR Hain MicroIdent test.

Statistically significant differences between healthy and diseased implants were found for probing depth, bleeding on probing, bacterial load, and implant stability.

For the first three, a significant decrease in severity was observed after milyen injekciók az ízületi fájdalom enyhítésére, but reached initial pre-treatment values within one year.

carboxiterápia ízületi betegségek esetén

No changes could be observed in the individuals without peri-implantitis. The results of the present study confirm marked differences in peri-implant findings between healthy and diseased sites.

They demonstrate that a single anti-inflammatory intervention can initially — but not sustained- reduce probing depth, bleeding on probing, and the total bacterial load as evident from PCR diagnostics. Further immunological diagnostic measures do not seem to provide more information in the patients investigated.

Key words: peri-implantitis, follow-up, bar-attachment, CIST protocol, PCR, immunology, microbiology Pályázat Körmöczi-pályadíjra Felhívjuk minden, a Fogorvosi Szemlében publikáló, 35 évnél fiatalabb első szerzős cikk szerzőjét, hogy pályázzanak a es Körmöczi-pályadíjra.

Pályázni csak a ben a Fogorvosi Szemlében megjelent közleményekkel lehet. Kérjük, a közlemény különlenyomatának egy példányát mellékelje a pályázathoz.

carboxiterápia ízületi betegségek esetén