Közös kábítószer-don


Az elmúlt évtizedek globális változásainak eddig soha nem tapasztalt mértéke és üteme átformálta Oroszországot és az egész világot. Túlzás nélkül állítható, hogy e folyamat során az emberiség fejlödésének precedens közös kábítószer-don pontjára érkezett.

Egyrészt új lehetőségek nyíltak egy egyenlőségen, megosztott felelősségen és az összes állam közötti együttműködésen alapuló világrend létrehozására. Másrészt viszont rések mutatkoztak meg a nemzetközi biztonsági elleni számos új fenyegetés elhárítására szolgáló mechanizmusainkban. Az etnikumok közötti viszály és a vallási konfliktus, terrorizmus és agresszív szeparatizmus, fegyvercsempészet és a kábítószer-kereskedelem egyre fokozódó mértékben ölt nemzetek feletti dimenziókat.

ízületi fájdalomcsillapító tabletták vélemények

Ily módon súlyos és fokozódó fenyegetést képviselnek minden állam számára, a világ vezetői államai által az ellenük való harc terén tett legjobb közös kábítószer-don ellenére is. Ilyen környezetben döntő fontosságú a megelőző módon cselekvés és a diplomáciai, gazdasági és katonai eszközök kidolgozása a fenyegetések elhárítása érdekében, irányuljanak azok a regionális vagy globális biztonság ellen.

A történelem e a kulcsfontosságú fordulópontján Európának kötelessége egy átfogó és együttműködésen alapuló biztonsági magatartásformát kialakítani az összes európai ország és a nemzetközi intézmények aggályainak megválaszolására.

Ezen kívül egy valós tartalommal bíró partnerségnek a NATO és Oroszország között kétségtelenül fontos szerepet kell játszania ebben a folyamatban. A NATO-Oroszország Tanács létrehozása óta a politikai párbeszéd és gyakorlati együttműködés útján törekedtünk arra, hogy ezt az intézményt Európában egy új biztonsági és stabilitási architektúra építésének hatékony eszközévé alakítsuk át.

Ennek során a Közös kábítószer-don együttműködés az összes érintett fél aggályainak és érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásán, átláthatóságon és nyíltságon alapul. Nem lehetne új minőségi kapcsolatot létrehozni annak elfogadása nélkül, amit mi elemi alapszabályoknak tekintünk.

ujjak ízületi fájdalmainak oka

Valamennyi országunk döntése egy nyílt és egyenrangú partnerség létrehozásáról egyszerre bizonyult jól időzítettnek és előrelátónak. Ma, a NATO-Oroszország Tanácsban folyó közös munka során szerzett három és fél közös kábítószer-don tapasztalat alapján bizalommal állíthatjuk, hogy a döntés, amelyet közös kábítószer-don valamennyien egy nyílt és közös kábítószer-don partnerség létrehozására hoztak, egyszerre bizonyult jól időzítettnek és előrelátónak.

Azok az intézkedések, amelyeket Rómában felvállaltunk annak érdekében, hogy félúton találkozzunk egymással, indokoltak és racionálisak voltak. Mindent együttvéve ezért Oroszország elégedett mind a politikai, mind a gyakorlati eredményekkel, amelyek a római nyilatkozatnak köszönhetők, és úgy véli, hogy a NATO-Oroszország Tanács már igazolta: képes kiállni az idő próbáját.

A kapcsolatok folyamatosan javulnak, s ez egyre több területen teremt új lehetőségeket teremt a gyakorlati együttműködésre. Ide tartozik a közös kábítószer-don, a tömegpusztító fegyverek terjedése és a kábítószer elleni küzdelem, a közös békefenntartás, a fokozott együttműködési képesség, az összeurópai légvédelem, valamint a tengeri kutatás és mentés.

éjszakai fájdalom a csípőben és a lábban

Ma ezek a problémák mind részei a NATO és Oroszország között egyre intenzívebb és tartalmasabb dialógusnak. Valóban, mintegy 20 állandó, kijelölt munkacsoport közös kábítószer-don jelenleg a NATO-Oroszország Tanács védnöksége alatt, amelyek mindegyike kézzelfogható célokra összpontosít.

A védelmi miniszterek rendszeresen üléseznek, fórumot biztosítva a különféle problémákról folyó megbeszéléseknek és lehetőséget kínálva közös határozatok kidolgozására. Idén áprilisban aláírtunk egy a fegyveres erők jogállásáról szóló egyezményt, amely biztosítja a jogi keretet a katonai személyzet és támogató állomány mozgását közös kábítószer-don irányban a szövetséges országokból, partnerországokból és Oroszországból, ily módon sokkal egyszerűbbé téve a közös tevékenységek szervezését és a közös műveletekben való részvételt.

Valóban, Oroszország nemsokára megkezdi részvételét az Active Endeavour műveletben, a NATO által a földközi-tengeri térségben vezetett terrorizmus-ellenes tevékenységben. Sikerült megoldani minden eljárási és műszaki akadályt, és megnyitni az utat a Fekete-tengeri Flotta hajói számára, hogy jövőre csatlakozhassanak a küldetéshez.

Egy másik gyümölcsöző terület a hadszíntéri rakéta védelem.

AB határozat A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos vizsgálatára, illetve mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, továbbá nemzetközi szerződésből származó jogalkotási feladat elmulasztásának megállapítására irányuló indítványok alapján, valamint hivatalból eljárva - dr.

A rakétavédelem potenciálisan rendkívül érzékeny témának számít. Ennek oka az, hogy a hadszíntéri rakétavédelmek rendszerbe állítása potenciálisan átalakíthatja annak a régiónak az erőegyensúlyát, ahol a hadrendbe állításukra sor kerül. Ezen kívül ez a tényező különös mérlegelést tesz szükségessé Európában. Emiatt Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadszíntéri rakétavédelmet már ben a NATO-orosz együttműködés egyik területeként javasolta.

30 ezer adag drogot foglaltak le

Ily módon együtt ismertük fel, hogy a széles körű együttműködés ezen a területen egyaránt segít megválaszolni a védelemmel kapcsolatos aggályokat és csökkenteni a pénzbeli költséget. Ennek eredményeképpen ezt az együttműködést fejleszteni szándékozunk. Nézetkülönbségek A NATO-Oroszország Tanács számos eredménye, a kapcsolatok általános javulása és a közös kiindulási alap meghatározásánál elért egyértelmű előrelépés ellenére továbbra is vannak problémák ebben a kapcsolatban.

Valóban, a nyílt közös kábítószer-don és a valódi partnerség szellemében képmutatás lenne tőlem, ha figyelmen kívül hagynám azokat a területeket, ahol nézetkülönbségek vannak közöttünk.

Hiszünk abban, hogy kapcsolataink fejlődésével az átláthatóságnak teljes körűnek kell lennie. Ezzel ellentétesek viszont tapasztalataink, amelyeket akkor szereztünk, amikor a balti államok csatlakoztak a NATO-hoz.

vállízület fáj a tünetekről

Valóban, már az első naptól kezdve, ahogy ezek az országok NATO-tagokká váltak, a Szövetség harci repülőgépeket telepített területükre légi rendfenntartó erőként, aminek láttán azon tűnődtünk, nem történik-e valami visszásság közös kábítószer-don, amely esetleg veszélyt jelenthet a nemzetközi biztonságra. Oroszország ratifikálta a módosított CFE- szerződést, amely szándék szerint a fejlődő euró-atlanti biztonsági architektúra egyik alappilléreként szolgál.

Közös kábítószer-don a NATO ragaszkodik ezek összekapcsolásához, az új balti szövetségesek, amelyek közül egyik sem írta alá a CFE-szerződést, ténylegesen egy olyan szürke zónát formálnak, amelyre nem vonatkoznak nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési megállapodások. E probléma megoldására Oroszország konkrét lépéseket tett, kezdve katonai bázisainak Grúziából történő kivonásával.

Ezen kívül nehéz tárgyalásokba bonyolódtunk a Dnyeszteren túli Köztársasággal Moldovában. A Szövetség azonban még nem kezdte meg saját kötelezettségeinek teljesítését a Módosított CFE -szerződéssel kapcsolatban.

Egy másik terület, ahol nem sikerült előrelépést elérni, a polgári és katonai közlekedés Kalinyingrád, a balti tengeri orosz enklávé felé, amelyet Litvánia és Lengyelország vesz körül, és amely mintegy kilométerre fekszik az orosz határtól.

Ez különösen sérelmes, mert nem teljesült be az a sok fogadalom és biztosíték, amely a NATO közös kábítószer-don az Európai Unió kétszeri kibővítésének előkészítése során hangzott el. Ezen kívül meglehetősen aggasztanak minket azok az információk, amelyek szerint az Egyesült Államok esetleg silóban tárolt ellenrakéta-kilövőket állomásoztatna Kelet-Európában.

milyen ízületi fájdalomcsillapító beszámolók

Ennek oka az, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az ilyen helyszínek lennének a legmegfelelőbbek az Egyesült Államok támadására képes rakéták elhárítására.

Ezen felül bármilyen döntés ilyen rendszerek telepítéséről bizonyosan megnehezítené a NATO-Oroszország Tanácson belül hadszíntéri rakétavédelem kifejlesztésére irányuló folyamatban levő és ehhez kapcsolódó erőfeszítéseket, ily módon pedig negatív hatást gyakorolna a teljes euró-atlanti biztonsági architektúrára.

Habár együtt dolgoztunk a terrorizmus által képviselt fenyegetés elleni harcban és A New Yorkban, Madridban, Londonban, Moszkvában, Közös kábítószer-don, Nalcsikban és Ammanban bekövetkezett tragédiák mind igazolják, hogy közös ellenségünk nemcsak rendkívül veszélyes, hanem képes aláaknázni az egész világ biztonsági architektúráját.

Emiatt Oroszország újra és újra azzal érvelt, hogy a nemzetközi közösségnek nem szabad kettős mércét alkalmaznia, amikor a terrorista fenyegetések megítéléséről van szó, és hogy elfogadhatatlan mindenféle összejátszás terroristákkal, azok támogatóival és szponzoraival.

Ennek ellenére ennek gyakorlata továbbra is folytatódik. Hogy félreértés ne essen, Oroszország sohasem folytatott és soha nem is fog tárgyalásokat folytatni vagy kapcsolatokat fenntartani terroristákkal. Sőt ugyanígy elvárjuk NATO- partnereinktől, hogy hasonló elveket kövessenek, és például ne adjanak menedéket olyan személyeknek, akik más országok közös kábítószer-don listáin szerepelnek, mint ahogy ez egyaránt megtörtént az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

A terrorizmus elleni harc egyetlen hatékony módja közös nemzetközi politikák kidolgozása és azután azok végrehajtása a rendelkezésünkre álló összes diplomáciai, politikai, gazdasági és katonai képességgel. Csak ilyen intézkedések meghozatalával válik lehetővé például a terrorista szervezetekhez áramló pénzek elapasztása. Ugyanakkor, habár Oroszország ezt a kérdést közös kábítószer-don többoldalú, a terrorizmus megelőzésébe és elfojtásába bekapcsolódó felek részvételével folytatott találkozón felvetette, a terroristák szponzorai továbbra is büntetlenül tevékenykedhetnek.

A probléma nem az, hogy mennyire tudják elrejteni finanszírozásuk forrásait, mivel technikailag kivitelezhető a gyanús tranzakciók azonosítása és nyomon követése, és a különféle ál-karitatív szervezetek tevékenységei elleni határozott fellépés. A különleges szolgálatoknak ténylegesen ez a feladata. Ehelyett a probléma inkább annak a biztosítása, hogy a terrorizmus ellenes koalíció valamennyi tagja ezeket az ügyeket egy globális perspektívából kezelje, ne pedig szűk látókörű nemzeti aggályokra összpontosítva.

Kábítószerek és terrorizmus Hagyományos ismereteink szerint a nemzetek közötti terrorizmus finanszírozásához használt pénz túlnyomó része kábítószer kereskedelemből származik.

futó térd artritisz

Ezen kívül a halálos drogok éves nemzetközi forgalmát mintegy 30 milliárd USD-re becsülik. A helyzet annyira súlyos, hogy úgy hiszem, közös kábítószer-don az európai, mind a hajdani szovjet államok ma olyasmivel közös kábítószer-don szembe, amely egyenlő egy Afganisztánból vezényelt drog-agresszióval.

Valóban, egyedül Oroszországban több mint 50 tonna ebből az országból származó kábítószert foglaltak le idén. Az afganisztáni kábítószer-termelés évről évre növekszik.

Míg ban mintegy tonna heroint termeltek, ben ez a szám tonnára nőtt, idén pedig elérheti az tonnát. Ezek a számos szemléletesen bizonyítják közös kábítószer-don a tényt, hogy mind az afgán ízületi fájdalom és zsibbadt lábujjak, mind a nemzetközi közösség egészének erőfeszítései a drogok termelésének és csempészetének elfojtására eddig teljes mértékben elégtelenek voltak.

Sőt, ahogy a bűnöző vállalkozások terjeszkednek, nem marad más választásunk, mint hogy egyre robusztusabb ellenintézkedéseket hozzunk. Az ilyen együttműködés jótékony hatású lenne mindkét szervezetre nézve, és segítene bizonyítani közös elszántságunkat a közép-ázsiai biztonsági problémák megoldására.

Korrupció nélkül nincs drogkereskedelem

Úgy vélem, segítene, ha felállítanánk egy kijelölt testültet a NATO-Oroszország Tanácson belül, amely a hírszerzési információ megosztás terén történő együttműködéssel foglalkozna. Ez kiegészítené a terrorizmussal foglalkozó ad hoc munkacsoport védnöksége alatt jelenleg folyó közös értékeléseket a terrorista fenyegetéssel kapcsolatban.

Már meg is kerestük NATO- kollégáinkat egy ilyen javaslattal, amely közös kábítószer-don megvalósulása esetén - nézeteim szerint egyaránt előmozdítaná a hatékonyabb terrorizmus ellenes tevékenységeket és a NATO-orosz közös kábítószer-don nagyobb átláthatóságát. Közös kábítószer-don a NATO-Oroszország Tanács fiatal intézmény, naivitás lenne azt várni, hogy mindazok a problémák, amelyeket az előbbiekben körvonalaztam rövid idő alatt megoldódnak.

Egyértelmű, hogy több időre van szükség. Azonban az idő egymagában nem old meg mindent. Az időn kívül jóakaratra, elszántságra és arra is szükség van, hogy hajlandóak legyünk fél útig a másik fél elébe menni, fokozatosan félretéve azokat a fenntartásokat és azt a bizalmatlanságot, amelyek a hidegháborúból maradtak meg örökségül.

E tekintetben különösen bátorító volt az orosz AS mini-tengeralattjárónak a Csendes-óceánon, Kamcsatka partjainál augusztus elején bekövetkezett balesetével kapcsolatos reagálás. Amikor a tengeralattjáró bajba került, kötelességünk volt segítséget kérni brit és amerikai kollégáinktól, és ők azonnal válaszoltak.

És valóban: az orosz legénység megmenekült, hála mindenek fölött a Brit Királyi Haditengerészet jártasságának és szakszerű hozzáértésének. Az együttműködésnek e szemléletes példája bizalommal tölt el, hogy az Oroszország és a NATO közötti jövőbeli együttműködés gyümölcsözőnek bizonyul mind a globális kihívások leküzdése terén, mind pedig meghatározott helyzetekben, mint például váláshelyzetben levő emberek megsegítésére irányuló mentési erőfeszítésekben.

Szergej Ivanonv Oroszország védelmi minisztere.