Együttes kezelés szén-dioxiddal, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Gyógyfürdő ellátás


együttes kezelés szén-dioxiddal

E bekezdés alkalmazásában a rozét vörösbornak kell tekinteni. Együttes kezelés szén-dioxiddal esetén ezeket a tisztasági kritériumokat ki kell egészíteni az e rendelet I.

együttes kezelés szén-dioxiddal

A tagállamok azonban lehetővé tehetik egyes, általuk meghatározott jellemzőkkel rendelkező termékek lepárlókban, ecetgyárakban, illetve ipari célokra történő felhasználását. Indokolt esetben a tagállamok megtilthatják az 1 bekezdésben említett felhasználási lehetőségek alkalmazását, és elrendelhetik a termékek megsemmisítését. A tagállamok megengedhetik azonban, hogy ezek közül egyes eljárásokat több műveletben végezzenek el, ha ezáltal az érintett termékekből jobb minőségű bor állítható elő.

együttes kezelés szén-dioxiddal

E bejelentések csak akkor fogadhatók el, ha a bejelentő valamennyi alkoholtartalom-növelési műveletről nyilvántartást vezet a 6 bekezdésben foglaltaknak megfelelően, és e nyilvántartásban feltünteti a 2 bekezdésben említett információkat is.

Ha valamely, több műveletre kiterjedő előzetes bejelentés nem tünteti fel a műveletek megkezdésének napját és időpontját, minden egyes művelet megkezdése előtt bejegyzést kell tenni a szóban forgó nyilvántartásba. A bejelentés az adott borászati évben végrehajtott valamennyi műveletre érvényes. Az érintett termékeknek ugyanabból a szüreti évből kell származniuk.

együttes kezelés szén-dioxiddal

Ezt a rendeletet Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.