Clavicularis ízületi sérülések. Sternoclavicularis ízület ficama


Elemzik az acromioclavicularis ízület biomechanikai jellemzőit, az egyes kezelési módok biomechanikai alapelveit, a műtéti eredményeket, a korai és késői szövődményeket. A operált esetből 52 beteget felülvizsgáltak. A radiológiai és késői funkcionális eredmények alapján megállapítják, hogy a horgaslemezzel történő rögzítés más műtéti eljárásokhoz hasonlóan jó megoldásnak bizonyul, a szövődmények nagy része a széles feltárásból adódó sebgyógyulási zavarokkal függ össze.

Feltételezik, hogy az AC ficamok ellátásában jelenleg hazánkban használatos módszerek további fejlesztésre szorulnak, korántsem jelentik a végleges optimális megoldást. Szabó, J. Baráth, M.

Dr. Lelik Ferenc orvosi életpályája és tudományos munkássága

They are reviewing the biomechanical characteristics of the acromioclavicular joint, the principles of operative procedures and the results of various methods with early and late postoperative complications.

They reexamined 52 of the patients. Based on the long term functional and radiological results they found the hook plate a good method, similar to other techniques. Most of the complications were caused by the open procedure s wounds. They suppose that the currently used techniques are not the most optimal, and need to be developed.

Az AC ízületben a vállízület mozgása során 45 fokos rotációs és 20 fokos csúszó mozgás jön létre, tehát egy funkciójában korlátozott szabad ízületnek tekinthető, amely a kulcscsonton keresztül erős szalagos összeköttetéssel kapcsolódik a scapula pocessus coracoideusához.

A súrlódásmentes mozgást az ízületben egy discus biztosítja.

clavicularis ízületi sérülések kötszer térdízületek kezelésére

A konzervatív kezelés mára már idejétmúlt, ám úgy tűnik, a műtéti kezelésben sem sikerült még megtalálni az arany standardot. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 30 műtéti megoldás született az ízület rögzítésére. Az eljárások alapelveit táblázatban foglaltuk össze I. Támadáspontjuk alapján megkülönbözte- Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 2 tünk acromioclavicularis trans- vagy extraarticularis és coracoclavicularis rögzítési módokat, amelyek lehetnek rigid vagy dinamikus jellegűek.

Célunk volt, hogy a korábban általunk használt, viszonylag nagy feltárást igénylő, számos biomechanikai hátránnyal járó tűződrót húzóhurkos rögzítés helyett egy dinamikus, mozgásstabil, extraarticularis, lehetőleg minimál invazív technikát találjunk. Sajnos, egyidejűleg ezek a követelmények maradéktalanul nem teljesíthetők, biomechanikai megfontolások alapján mi az Clavicularis ízületi sérülések 1 clavicula horgaslemezt választottuk.

GLOBO ÉLETMÓD - Izületi gyulladások (2019.08.09.)

Alkalmaztuk még distalis Jaeger Breitner I II típusú claviculatörések esetében, ám ezt jelenleg nem tárgyaljuk. A műtétet a beteg félig ülő helyzetében, intubációs narkózisban végezzük, úgy, hogy az implantátum helyzetét a műtét végén képerősítővel ellenőrizni tudjuk. A feltárás operatőrtől függően haránt, az AC ízület és a coracoid közötti vonalban vezetett szablya- vagy a claviculával párhuzamos hosszanti metszésből történik. Az AC ízületet látótérbe hozzuk, a discust sérülésétől függően reszekáljuk, vagy megvarrjuk.

A ficamok és rándulások tünetei, diagnózisa

A lemez horgát a clavicula mögött az acromion alá vezetjük, ügyelve arra, hogy az, az ízület mögött maradjon. A lemezt mintegy emelőként használva a claviculát reponáljuk, 3,5 mm-es KFI corticalis csavarokkal rögzítjük.

Képerősítővel ellenőrizzük az implantátum helyzetét. Az acromioclavicularis tokszalag gyakran annyira felrostozódik a sérülés következtében, hogy érdemben nem varrható, de amennyiben lehetséges, a sérülését adaptáló öltésekkel látjuk el.

A coracoclavicularis szalag rekonstrukciójára egyes szerzőkkel ellentétben a mi gyakorlatunkban nem kerül sor. A sebet szívó drén felett rétegesen zárjuk, a drén eltávolításáig 24 48 óravagy maximum a seb gyógyulásáig clavicularis ízületi sérülések végtagot Gilchrist kötésben rögzítjük.

Gyógytornász irányításával már másnaptól megkezdhetők az ingagyakorlatok. Fémkivételre általában 6 hónap után kerül sor 1. Szubjektív panaszok kikérdezése 35 pont és objektív funkcionális tesztek elvég- 1 Arbeitgemeinschaft für Osteosynthesefragen 2 European Clavicularis ízületi sérülések for Surgery of the Shoulder and the Elbow Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 3 zése 65 pont során a maximálisan megszerezhető érték pont.

Minden clavicularis ízületi sérülések összehasonlító anteroposterior irányú röntgenfelvétel készült a vállakról. Megmértük az ép oldalhoz képest a clavicularis ízületi sérülések távolságot és az acromioclavicularis ízület tágasságát, figyeltük az egyéb eltéréseket subluxatio, szalagmeszesedés, acromion usuratio, AC ízületi elváltozások.

A lágyrészvizsgálat során a metszésvezetés irányát és a sebgyógyulást keloid, hipertrófiás heg, sipoly értékeltük.

Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel - PDF Ingyenes letöltés

A műtétek során három alkalommal fordult elő a lemez hibás behelyezése, amikor is a lemez horga nem akadt be az acromion alá 2. Sebszövődmény tíz esetben fordult elő, ezek többsége felületes sebszétválás vagy gennyedés volt, három esetben volt szükség emiatt korai fémkivételre vagy sebfeltárásra, illetve egy esetben sipoly-kiirtásra.

Ezek közül 36 műtét történt szablyavágás-metszésből, a többi 11 pedig hosszanti feltárásból.

clavicularis ízületi sérülések multiplex artrosis kezelése

Sebgyógyulás során három esetben keloid-képződést, 11 esetben legtöbbször enyhe fokú hipertrófiás hegképződést figyeltünk meg. Egy sérült sebe jelenleg is sipolyozik. A Constant Score CS alapján az átlag 85 pont volt 3. A rosszabb eredményt mutató esetek között szerepel két sebgennyedés miatt nehezen gyógyuló, illetve egy súlyos társsérülésekkel szövődött eset átlag CS 36 pont.

A röntgenfelvételek segítségével vizsgáltuk az AC-ízület állapotát. Az AC-ízület tágassága átlagosan 2,3 mm-rel 0 10 mm haladta meg az ép oldalét. Négy esetben volt az ízület subluxált átlag CS: 85,75 pontreluxatio nem volt. Két esetben arthrosist átlag CS: 90 pontkét esetben ankylosist átlag CS: 67,5 ponta további esetekben pedig diszkrét prearthroticus szalagmeszesedést, csőrképződést, discus-meszesedést észleltünk.

clavicularis ízületi sérülések ízületi fájdalom térdre mit kell tenni

Az ép oldalihoz képest a coracoclavicularis távolság átlagosan 2,71 mm-rel volt nagyobb, 14 esetben észleltünk szalagmeszesedést átlag CS: 87,6 pont. MEGBESZÉLÉS Az AC-ficamok ellátásával kapcsolatos elvárások: biomechanikailag adekvát és nagy szilárdságú legyen, dinamikus rögzítést, azonnali teljes terjedelmű vállmozgást tegyen lehetővé, fémvándorlás, fémtörés ne forduljon elő, az AC-ízületet ne károsítsa, a subacromialis teret ne szűkítse, legyen minimál invazív, lehetőleg ne legyen szükség fémkivételre.

Tudjuk, hogy jelenleg még nincs olyan megoldás, amely minden elvárásnak megfelelne. A korábban általunk is használt feltárást igénylő tűződrót húzóhurkos rendszer a nagy mobi- Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 5 litású AC-ízületben rigid rögzítést hozott létre, az ízfelszínek kompressziójával károsítva az ízület rostos porcállományát, megteremtve az clavicularis ízületi sérülések a későbbiekben panaszokat okozó arthrosisnak, nem beszélve a komoly szövődményekkel járó implantátum-vándorlásról A magyar szerzők által is cetrine ízületi fájdalmak kezelésére percutan, tűződrótos módszer hasonló eredményekkel járt, azonban az AC-ízület sérüléseinek ellátása szalagvarrat, szakadt discus eltávolítása vagy varrata nem volt elvégezhető 6, Mindamellett, hogy a feltárásból származó sebszövődmények elkerülhetők voltak, a fém törése, vándorlása még mindig komoly gondokat okozhat.

Az esetek jó részében a felülvizsgálatig eltelt idő clavicularis ízületi sérülések alapján clavicularis ízületi sérülések hosszú távú jó eredmények nem tekinthetők meggyőzően bizonyítottnak. Az angolszász területen előszeretettel használt, a claviculát a processus coracoideushoz rögzítő Bosworth-csavarozással is szereztünk némi tapasztalatot, de az eredmények nem voltak meggyőzőek nem megfelelő csavarpozíció, a clavicula usuratiója, az AC-ízület sérülésének ellátás nélkül maradása, rigiditás.

Egyes szerzők implantátumot nem használva az AC- és CC-szalagok varratát végzik, ám ez a módszer hoszszabb idejű külső rögzítést igényel, annak a glenohumeralis mozgást clavicularis ízületi sérülések hatásával 17, Az as években többen is próbálkoztak olyan implantátum kifejlesztésével, amely lehetővé teszi az ízületi sérülés biztonságos ellátását, elkerüli az AC ízületet extraarticularis rendszerám emellett jó pozícióban, megfelelő szilárdsággal rögzíti azt Wolter-féle horgaslemez, Debreceni lemez.

Ezek furaton keresztül rögzülnek az acromionban, amely bizonyos fokban korlátozza az ízület szabad mozgását 13, Az általunk használt AO-horgaslemez teljes mobilitást enged az AC-ízületben, kizárólag a claviculavég cranialis dislocatióját akadályozza meg, a fentebb említett csúszó és rotációs mozgásokat nem 7, váll sérülések leírása, Utánvizsgálatunkból amely az irodalomban az egyik legnagyobb esetszámmal bíró munka kiderül, hogy az AO-horgaslemez alkalmazása igen jó késői eredményeket mutat, rediszlokációval gyakorlatilag nem kell számolnunk, a mobilizálás korán megkezdhető, így a később jelentkező AC ízületi és CC-szalag területében bekövetkező meszesedések, degenerációk sem okoznak jelentős funkciókárosodást.

A clavicularis ízületi sérülések feltárás, a viszonylag nagy tömegű implantátum és az ebből adódó szövődmények, sajnos a módszer hátrányai között szerepelnek, de bízunk benne, hogy ezek a műtéti technika finomításával csökkenthetők lesznek. Az ideális megoldás megtalálására a kutatások tovább folytatódnak osztályunkon isvéleményünk szerint a jövő a coracoclavicularis dinamikus rögzítésé lesz, melyre jó példa lehet a finn szerzők által publikált, speciális emlékező fémből készült implantátum C-hook 11, Bathis H.

A systematic analysis os the literature using evidence based medicine criteria. Chirurg, : Bradley J. Sports Med : Codman E.

Betegség megnevezésének szinonímái:

Todd et Co. Boston, Constant C. Res : Csomor L. Acta Orthop.

clavicularis ízületi sérülések mindkét láb ízületeinek ízületi gyulladása

Dittmer H. Unfallheilkunde, : Galpin R. Res : Kapandji I. Obere extremität.

clavicularis ízületi sérülések térdízület fejlődése sérülés után

Bücherei des Orthopäden. Band p. Ryhanen Clavicularis ízületi sérülések.

clavicularis ízületi sérülések miért fáj az ízületek a könyököket

Surg 1 : Ryhanen J. Shoulder Elbow Surg 5 : Sánta S. Helyreállító Seb : Schindler A. Unfallchirurg, : Schwarz B. Traumatol : Tienen T.

Sports Med 5 : Ulitzka R. Traumatol : Wickham M. South Orthop.